by admin | 17:31

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Unico Global Vn Tại Hà Nội

Tên Đơn Vị : Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Unico Global Vn Tại Hà Nội 1. Tên giao dịch : REPRESENTATIVE OFFICE OF UNICO GLOBAL VN LIMITED COMPANY IN 2. Mã số

  READ ARTICLE
369 words ()
by admin | 17:31

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại & Xây Dựng Nam Bình Minh

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại & Xây Dựng Nam Bình Minh 1. Tên giao dịch : NAM BINH MINH B.T.C CO.;LTD 2. Mã số Thuế : 0601120580 3.

  READ ARTICLE
727 words ()
by admin | 17:31

Công Ty TNHH Hoa Tiên Phú

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH Hoa Tiên Phú 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 0401795272 3. Ngày cấp : 17/10/2016 4. Website : 5. Địa chỉ trụ sở

  READ ARTICLE
392 words ()
by admin | 17:31

Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Giải Trí Điện Tử Phương Thành Phát

Tên Đơn Vị : Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Giải Trí Điện Tử Phương Thành Phát 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 0314048355-001 3. Ngày cấp : 17/10/2016 4.

  READ ARTICLE
427 words ()
by admin | 17:31

Vpđd Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Trường Thành

Tên Đơn Vị : Vpđd Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Trường Thành 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 0303269881-002 3. Ngày cấp : 17/10/2016 4.

  READ ARTICLE
379 words ()
by admin | 17:31

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Trực Tuyến Hải Đăng

Tên Đơn Vị : Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Trực Tuyến Hải Đăng 1. Tên giao dịch : HAI DANG TRADING AND SERVICE ONLINE JOINT STOCK COMPANY 2. Mã số

  READ ARTICLE
900 words ()
by admin | 17:31

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Du Lịch Việt Hưng -Nội Bài

Tên Đơn Vị : Công Ty Cổ Phần Vận Tải Du Lịch Việt Hưng -Nội Bài 1. Tên giao dịch : NOI BAI -VIET HUNG TRAVEL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY 2. Mã số Thuế

  READ ARTICLE
603 words ()
by admin | 17:31

Công Ty TNHH Dịch Vụ In Quảng Cáo Bắc Hà

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH Dịch Vụ In Quảng Cáo Bắc Hà 1. Tên giao dịch : BAC HA SERVICES PRINTING ADVERTISEMENT COMPANY LIMITED 2. Mã số Thuế : 0107598777 3. Ngày

  READ ARTICLE
795 words ()
by admin | 17:31

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Quang Minh

Tên Đơn Vị : Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Quang Minh 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 5701831428 3. Ngày cấp : 17/10/2016 4. Website :

  READ ARTICLE
811 words ()
by admin | 17:31

Công Ty TNHH MTV Dũng Phát Express

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH MTV Dũng Phát Express 1. Tên giao dịch : DUNG PHAT EXPRESS ONE MEMBER COMPANY LIMITED 2. Mã số Thuế : 4900799992 3. Ngày cấp : 17/10/2016

  READ ARTICLE
663 words ()