cropped-83-4.jpg

Amec Foster Wheeler Service ( Thailand ) Limited- Thầu phụ

Tên Công Ty : Amec Foster Wheeler Service ( Thailand ) Limited- Thầu phụ
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 1001098430
3. Ngày cấp : 25-05-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-162-160-168
5. Địa chỉ trụ sở : Nhà máy nhiệt điện Thái Bình, Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

FacebookTwitterGoogle+Yahoo MessengerShare
cropped-83-4.jpg

Ban Nhạc Bình Em

Tên Công Ty : Ban Nhạc Bình Em
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 1201527052
3. Ngày cấp : 09-06-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 4-857-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : ấp Xóm Lưới, Xã Kiểng Phước, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 01682 497 293
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
– Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

cropped-83-4.jpg

Ban Nhạc Hồng Điệp

Tên Công Ty : Ban Nhạc Hồng Điệp
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 1201528673
3. Ngày cấp : 01-07-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 4-857-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : ấp Xóm Mới, Xã Kiểng Phước, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 01634 501 327
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
– Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

cropped-83-4.jpg

Ban Nhạc Văn Kiệt

Tên Công Ty : Ban Nhạc Văn Kiệt
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 1201528377
3. Ngày cấp : 29-06-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 4-857-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : Khu phố 4, Thị trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 016660360 532
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
– Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

cropped-83-4.jpg

Ban Nhạc Văn Trí

Tên Công Ty : Ban Nhạc Văn Trí
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 1201527239
3. Ngày cấp : 13-06-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 4-857-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : ấp Xóm Mới, Xã Kiểng Phước, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
– Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

cropped-83-4.jpg

Ban quản lý Di tích tỉnh

Tên Công Ty : Ban quản lý Di tích tỉnh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 1001098261
3. Ngày cấp : 18-05-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 2-425-460-463
5. Địa chỉ trụ sở : Số 18, phố Đoàn Nguyễn Tuấn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Bùi Thị Hải Yến
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);