by admin | 22:55

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiểm Định XD Miền Tây

Tên Đơn Vị : Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiểm Định XD Miền Tây 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 6300215462-002 3. Ngày cấp : 03/10/2016 4. Website :

  READ ARTICLE
372 words ()
by admin | 22:55

Công Ty TNHH Xây Dựng Mai Nguyễn

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH Xây Dựng Mai Nguyễn 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 6001551547 3. Ngày cấp : 03/10/2016 4. Website : 5. Địa chỉ trụ

  READ ARTICLE
518 words ()
by admin | 22:55

Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Hạc Vàng

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Hạc Vàng 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 6001551498 3. Ngày cấp : 03/10/2016 4. Website : 5. Địa

  READ ARTICLE
340 words ()
by admin | 22:55

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hảo Hiền Trang

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH Một Thành Viên Hảo Hiền Trang 1. Tên giao dịch : CTY TNHH MTV Hảo Hiền TRANG 2. Mã số Thuế : 5901045541 3. Ngày cấp :

  READ ARTICLE
404 words ()
by admin | 22:55

Công Ty TNHH Vật Liệu Và Xây Dựng Kio

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH Vật Liệu Và Xây Dựng Kio 1. Tên giao dịch : KIO.,LTD 2. Mã số Thuế : 5701829154 3. Ngày cấp : 03/10/2016 4. Website : 5.

  READ ARTICLE
952 words ()
by admin | 22:55

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tuấn Mạnh

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tuấn Mạnh 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 5701829115 3. Ngày cấp : 03/10/2016 4. Website : 5. Địa

  READ ARTICLE
1214 words ()
by admin | 22:55

Công Ty TNHH Hoa Hà Lan

Tên Đơn Vị : Công Ty TNHH Hoa Hà Lan 1. Tên giao dịch : HALAN CO.,LTD 2. Mã số Thuế : 5701829108 3. Ngày cấp : 03/10/2016 4. Website : 5. Địa chỉ

  READ ARTICLE
1410 words ()
by admin | 22:55

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vàng Bạc Gia Phú

Tên Đơn Vị : Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vàng Bạc Gia Phú 1. Tên giao dịch : Công TY TNHH 1TV Vàng Bạc GIA Phú 2. Mã số Thuế

  READ ARTICLE
413 words ()
by admin | 22:55

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Sản Xuất Hải Tuấn

Tên Đơn Vị : Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Sản Xuất Hải Tuấn 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 5000829357 3.

  READ ARTICLE
812 words ()
by admin | 22:55

Trung Tâm Công Nghệ Địa Chất Khoáng Sản Và Môi Trường

Tên Đơn Vị : Trung Tâm Công Nghệ Địa Chất Khoáng Sản Và Môi Trường 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 5000208550-004 3. Ngày cấp : 30/09/2016 4. Website :

  READ ARTICLE
358 words ()